De medvirkende

Niels Peter Andreasen
www.npa-ulvshale.dk


Født 1941, uddannet underviser
med hovedfag i engelsk og bifag
i tegning, maling og grafiske
teknikker.

Udstillinger og illustrations-
opgaver siden 1958.
Underviser på Møn fra 1964
i folkeskole, ungdomsskole,
aftenskole, seminariekurser og
sprogskole.
Fra 1981 ansat på
Naturhøjskolen Rødkilde med
hovedemner i national- og
international naturbeskyttelse,
ornitologi, friluftsliv (rygsæk-
rejser, trekking, kanosejlads og
windsurfing), litteratur og
tegne-malekurser.
Daghøjskoleleder 1997.

Pensioneret 2003, fuldtids
tegner og maler, medlem i grup-
pen af danske naturkunstnere,
DANE, samt naturovervåg-
nings- og formidlingsopgaver
for Naturstyrelsen, Vordingborg
Kommune og Geocenter Møns
Klint.

Ole Kragh-Sørensen
www.designmark.dk


Født 1943, er grafisk designer,
fotograf, forfatter og forlægger.
Uddannet som reklametegner i
Nykøbing Falster og selvlært
fotograf.

Har i en årrække været
medlem af Danske Designere.
Sammen med hustruen
Marianne Toftum har han
drevet selvstændig grafisk
designvirksomhed i over 35 år.
Har modtaget
Den Danske Designpris
(IG-Prisen), IAA-prisen
og prisen for
“Årets Bogarbejde 2006/07”
af Forening for Boghaandværk.


I 2006 udgav de bogen
“ANHOLT”
(ISBN 87-991565-0-4)
på eget forlag, Designmark.
Et værk om Anholts natur,
arkitektur, historie og
befolkning. 288 sider med
32 kendte og ukendte
medforfattere. Rigt illustreret.

I 2010 udgav de bogen
“Møn, Nyord og Bogø”
(ISBN 978-87-991565-1-1)
på forlaget Designmark.
Et værk om øernes natur og
historie, hvor 69 forfattere og
kunstnere på 320 sider fortæller
og illustrerer løs om deres øer.
Rigt illustreret.

Nedenstående fotografer
medvirker også i bogen:

Knud Falk
Geocenter Møns Klint
Ulrikka Gernes
Kaj Halberg
Poul Hald-Mortensen
Helle Juul Hansen
Henrik Kisbye
Ole Kragh-Sørensen
Lars Adler Krogh
John Larsen
Peter Lindberg
Søren Møller
Møns Sportsdykkerklub
Erik Thomsen
Marianne Toftum