De medvirkende

Abildstrøm, Morten
Abildstrøm, Lotte Wissum
Arén, Hans
Anker-Møller, Søren

Beck, Ulla Charlotte
Bjørnsen, Mette
Bjelke, Lone
Boisen, Ejner
Brinkmann, Lotte

Gammeltoft, Peder
Gelius, Jon

Høy, Thorkild

Kragh-Sørensen, Ole

Landt, Mikael
Lindhardtsen, Gyrithe
Lundbye, Vagn
Lundvang, Jørn

Meedom, Hanne
Meedom, Peter
Mogensen, Frans
Maase, Jens Christian von der

Nørgaard, Agnethe

Ohrt, Hanne

Petersen, Dorthe Heidemann
Petersen, Peter Vang
Poulsen, Jytte

Rifbjerg, Klaus

Steenberg,Etly
Sørensen, Erik

Tholstrup, Hans Jørgen
Toftum, Marianne
Taaning, Ida
m.fl.