A_508

A_508

Blå himmel, blåt hav og blå muslinger.